logo
* 2549 ป๋อ การันตี LEVI S สินค้า MADE IN USA *

ข้อมูลการชำระเงิน

โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร

กสิกรไทย 721 246 1657

ชื่อ ปริญญา  เบ็ญจรัตน์

ออมทรัพย์  สาขา โชคชัย4

 

ไทยพาณิชย์ 049 414 0030

ชื่อ ปริญญา  เบ็ญจรัตน์

ออมทรัพย์  สาขาถนนวิทยุ

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

ปริญญา เบ็ญจรัตน์

049-4-14003-0

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ปริญญา เบ็ญจรัตน์

721-2-46165-7

( ออมทรัพย์ )